Vatten2023 – EcoConcept vattenrening på Svenska Mässan Göteborg 24-26 oktober

EcoConcept utvecklar nu konceptet inom vattenrening till större vattenreningssystem.

Den 24-26 oktober deltar EcoConcept på Vatten2023 på Svenska Mässan i Göteborg. Varmt välkommen att besöka oss i vår monter B05:79 där vi i samarbete med Toveko presenterar Toveko CX kontinuerliga sandfilter – marknadens effektivaste vattenrening för vattenflöden mellan 60 – 4 300 m3/dygn.

Nu är 2023 års mässa över, men här hittar du mer information om nästa gång den hålles och då heter den Vatten2025. Under tiden fram till dess kan du alltid läsa nedan om de vattenfilter vi visade upp eller ta kontakt direkt på vår servicetelefon 0704-163377.

Toveko CX kontinuerliga sandfilter

Toveko CX kontinuerliga sandfilter, med eller utan kemisk fällning, lämpar sig såväl för rening av avloppsvatten och industrivatten som till framställning av dricksvatten. Filtren, som kan använda både filtersand och zeolit, har ett gravimetriskt flöde utan behov av pumpar och arbetar kontinuerligt med en rörlig sandbädd.

Filtermediat lyfts successivt uppåt, tvättas och släpps sedan tillbaka ned i sandbädden igen. Därmed deltar hela filterbäddens samtliga korn i filtreringsprocessen och man uppnår en högre kapacitet vid samma filterbäddsvolym. Avsaknaden av pumpar bevarar flockarna, som enkelt avskiljs. I tvätten gnuggas och spolas filtermediat rent för att avskilja svårare media, som t.ex. oljor, vilka hamnar i ett separat utflöde med tvättvattnet.

Andra fördelar den högre filtreringskapaciteten ger, är låg bygghöjd samt enklare installation och transport. Filtren byggs helt i rostfritt stål i vår egen fabrik i Dalarna i 8 olika storlekar för renvattenflöden 90-4300 m3/dygn och avloppsvattenflöden 60-2900 m3/dygn.

Applikationer för vattenrening med Toveko CX

Avloppsvatten från ytbehandlingsindustri
Kommunalt avloppsvatten
Kondensvatten från biobränsleeldade kraftvärmeverk
Kondensvatten från sopförbränningsanläggningar
Råvatten som innehåller järn eller mangan
Cirkulationsvatten i kyltorn
Flodvatten som matarvatten till industri eller kraftvärmeverk
Dagvatten från oljehamnar
Lakvatten från deponier