ZeoAqua vattenrening för pooler och spabad

Kristallklart vatten – enklare och billigare

Med sin trefaldiga filtrering (makro, nano och katjonbyte) erbjuder ZeoAqua vattenrening en effektiv filtrering av partiklar ned till 2 mikron och ger kristallklart vatten med en enda ekologisk produkt. ZeoAqua vattenrening sänker även vattenförbrukning, energiförbrukning och arbetsinsats genom att backspolningsbehovet kan reduceras till hälften. Förbrukning av poolkemikalier som klor, flockmedel, och pH-stabilisatorer minskar också avsevärt, vilket sparar mycket pengar på längre sikt.

ZeoAqua vattenrening uppfyller DIN-normerna

ZeoAqua vattenrening uppfyller branschens strängaste krav enligt DIN EN16070: 2014-06 och är godkänt för filtrering av dricksvatten. Andra filtermaterial för poolvattenrening uppfyller vanligtvis de lägre standarderna EN16713 (pooler för hemmiljö) eller möjligen EN15288 (pooler för allmänhetens badande). ZeoAqua är även klassificerat under 21CFR Part 182.2729 samt  40 CFR Part 180 som GRAS (Generally Recognized As Safe). Det är också listat under NSF Standard.

Pris och frakt

ZeoAqua 20 kg säck
ZeoAqua 20 kg

Jämfört med vanlig filtersand väger ZeoAqua ca 60-65 %. En säck på 20 kg innehåller 24 liter. Har du idag ett filter med 120 kg sand, så räcker det med 75-80 kg ZeoAqua.

Pris för 20 kg i säck: SEK 395,00 inkl. moms. Vi erbjuder frakt fram till dörren inom Sverige. Se tabell nedan. Fråga oss gärna om ett exakt fraktpris ifall du önskar 160 kg eller mer, eller frakt till ett annat land. Det kan lastas mellan 38 – 50 säckar/pall beroende på önskat antal och destination. Detta för att vi aktivt försöker minimera ert fraktpris per säck.

Filterstorlek sandfilterZeoAquaPrisFraktSumma
1 – 30 kg20 kg395 kr225 kr620 kr
31-60 kg40 kg790 kr250 kr1040 kr
61-90 kg60 kg1185 kr325 kr1510 kr
91-120 kg80 kg1580 kr400 kr1980 kr
121-150 kg100 kg1975 kr500 kr2475 kr
151-180 kg120 kg2370 kr600 kr2970 kr
181-210 kg140 kg2765 kr600 kr3365 kr
Omräkningstabell från vanlig filtersand till ZeoAqua

Priser ovan i tabellen är inkl. moms och uppdaterades 2024-06-25.

Pris för 1 ton Big Bag:  SEK12 900,00  inkl. moms.  Frakt tillkommer med SEK 2200,00 per Big Bag (inkl. moms) inom Sverige.

Vi levererar normalt ZeoAqua 20 kg med 3-5 dagars leveranstid. Undantaget är under veckorna 27-31 då lagret håller stängt och vi får hänvisa till våra återförsäljare.

Bankgiro

Betalning till: 481-9439

Beställ ZeoAqua vattenrening via e-post:

info(a)ecoconcept.se (Klicka). Ange både leveransadress och ett mobilnummer så att transportören kan nå dig. Vi bekräftar din beställning per e-post eller telefon, vilket du önskar.

Telefon

Du är också välkommen att ringa vår servicetelefon: 0704-16 33 77

Så här fungerar ZeoAqua vattenrening

ZeoAqua – zeoliter som poolfiltermedia

Vi kan erbjuda den nordiska marknaden tillgång till ZeoAqua vattenrening genom vårt långa samarbete med ZeoCem i Slovakien. Denna zeolit skapades av naturen själv under jordens tillkomst för miljoner år sedan när lava från underjordiska vulkaner kom i kontakt med havsvatten och hydrerade aluminumsilikater bildades. Dessa har en för mineraler unik 3D-struktur bestående av ca 30 % håligheter och gångar så små att de kan sortera ut och fånga upp olika molekyler. Adsorptionsytan i 1 gram ZeoAqua blir därför så stor som 60 m² jämfört med vanlig filtersands 0,2 m².

ZeoAqua är därför ett högpotent alternativ till vanlig filtersand. Det klarar en högre belastning av badande och föroreningar och ger ett kristallklart och rent vatten. Det irriterar varken ögon, hud eller orsakar luftvägsinfektioner. ZeoAqua används därför som filtermaterial i allt från badtunnor och trädgårdspooler till några av Europas största simanläggningar t.ex. UL Sports Arena i Limerick på Irland.

Inga justeringar behöver göras för filteranläggningen, det är bara att byta ut den gamla sanden mot ZeoAqua. Eftersom ZeoAqua väger mindre än sand räcker det med ca 60 % av den rekommenderade vikten för sand eller filterglas. Samtidigt som man erhåller en effektivare rening minskar både energiförbrukning och slitage på pumpmotorn eftersom flödesmotståndet blir lägre när vattnet inte enbart trycks mellan sandkorn utan även flödar fritt igenom själva zeolitkristallerna medan det filtreras.

Den fraktion ZeoAqua vi lagerhåller är 0,8-1,2 mm. Vi kan också leverera en grövre fraktion på 1,2-2,5 mm med något längre leveranstid.

Ekologisk desinficering som sänker kemikaliebehovet

ZeoAqua vattenrening är ren zeolit
Monolit av zeolit. Klicka för större bild.

Vid förädlingen av detta naturligt porösa zeolitmineral hettar man upp det till över 600 grader. Det blir då sterilt och när det inkapslade saltvattnet kokar bort laddas mineralet med negativa joner från natriumet i havssaltet. Mineralet kan därefter dra till sig positiva katjoner som olika tungmetaller, arsenik och cesium, När detta sker kallas det för katjonbyte. De vanligaste föroreningarna i vattnet kommer dock från urin, svett, hud, hår och tarm från badande människor (samt fåglar om poolen ligger utomhus). Vanligen försöker man bemästra detta med kemikalier i form av olika klorföreningar, t.ex. natriumhypoklorit, och som säljs under olika varumärkesnamn.

När kloret kommer i kontakt med de kvävehaltiga föroreningarna bildas det först kloridjoner som ammonium. När ammoniumet i sin tur reagerar med klor bildas kloraminer som dels löser sig i vattnet (mono- och dikloraminer), dels avgår till gas i luften (trikloraminer). Det är trikloraminerna som orsakar den karakteristiska “klorlukten”, som irriterar ögon och näsa och som i värsta fall kan bidra till att astma och andra luftvägsbesvär utvecklas.

Med sin unika och höga katjonbyteskapacitet drar ZeoAqua till sig ammoniumet och förhindrar skadliga kloraminer att bildas. Därmed behöver tillfört klor inte oxidera kloraminer och bindas vid dessa utan nästan allt tillfört klor blir tillgängligt som fritt klor för desinfektion. Resultatet blir ett betydligt lägre doseringsbehov.

ZeoAqua vattenrening leder till friskare badande

Dessutom fångar ZeoAqua upp och kapslar in de flesta tarm- och jordbakterier samt mikroparasiter som orsakar magsjuka och tarmsjukdomar så att vattnet blir säkert att bada i. Exempel på bakterier i badmiljöer som ZeoAqua tar bort är Legionella pneumophilia som orsakar legionärssjukan, kolibakterien Escherichia coli (E. coli) som sprids med avföring och jordbakterien Pseudomonas aeruginosa som leder till vitt skilda symptom som magsjuka, hårsäcksinflammationer och ögoninfektioner. Det var också Pseudomonas aeruginosa som orsakade infektion hos ett 20-tal barn som badat i undervisningsbassängen på Fyrishov i Uppsala i mars 2019. Symptomen var rödsvullna, ömmande fötter och kunde spåras till lekutrustning intill undervisningsbassängen. Bakterien hade tydligen trivts i det badvatten som ansamlats i lekutrustningen.

ZeoAqua vattenrening stoppar och fångar även upp ägg från parasiten Cryptosporidium
Cryptosporidium

Zeoliten fångar till och med upp oocystor (mikroskopiska  ägg) från parasiten Cryptosporidium. Då dessa parasiter har en storlek på 4-6 μm, kan de inte fångas upp av vanlig filtersand som bara når ned till 15-30 μm. Inte heller påverkas de av klordesinfektion och de kan därför lätt ta sig vidare till andra som badar i bassängen. I sina nya värdar kläcks de så småningom och kan orsaka svår magsjukdom som kan behöva behandlas på sjukhus. Ett exempel på hur smittsamt Cryptosporidium är kommer från Breviksbadet på Lidingö år 2002 när över 1 000 badande insjuknade i svåra diarréer som även krävde sjukhusvård efter att avföring hamnat i bassängvattnet.

Det var även Cryptosporidium som orsakade utbrotten i Östersund 2010 där 30 000 personer insjuknade och i Skellefteå 2011 där över 20 000 personer blev sjuka. I båda dessa utbrott hade parasiten lyckats passera rakt igenom de kommunala reningsverkens olika steg ut i dricksvattnet. Det högsta antalet Cryptosporidium som uppmättes i utgående dricksvatten var då ändå färre än fem stycken mikroskopiska parasiter per 1 000 liter vatten, vilket säger en hel del om hur effektivt den förorsakar sjukdom hos människor.

Jämförelse mellan ZeoAqua vattenrening och vanlig filtersand

Nedanstående 3-minuters film visar hur mycket effektivare ZeoAqua är på att rena förorenat vatten än filtersand. I demonstrationen har man färgat vattnet med metylenblått som ZeoAqua mycket snabbt binder upp.

Vad är zeoliter?

I nedanstående film får du veta hur naturliga zeoliter har uppstått och om dess helt unika egenskaper som leder till vitt spridda och spännande användningsområden.

 

UL Sports Arena, Limerick, Irland

Arenan i Limerick är en av Europas största och använder ZeoAqua vattenrening. I filmen nedan får du veta lite mer om den.

 

National 50m Pool from ul arena on Vimeo.

Hållbar utveckling