Kategoriarkiv: Vattenrening

Vatten2023 – EcoConcept vattenrening på Svenska Mässan Göteborg 24-26 oktober

EcoConcept utvecklar nu konceptet inom vattenrening till större vattenreningssystem.

Den 24-26 oktober deltar EcoConcept på Vatten2023 på Svenska Mässan i Göteborg. Varmt välkommen att besöka oss i vår monter B05:79 där vi i samarbete med Toveko presenterar Toveko CX kontinuerliga sandfilter – marknadens effektivaste vattenrening för vattenflöden mellan 60 – 4 300 m3/dygn.

Nu är 2023 års mässa över, men här hittar du mer information om nästa gång den hålles och då heter den Vatten2025. Under tiden fram till dess kan du alltid läsa nedan om de vattenfilter vi visade upp eller ta kontakt direkt på vår servicetelefon 0704-163377.

Toveko CX kontinuerliga sandfilter

Toveko CX kontinuerliga sandfilter, med eller utan kemisk fällning, lämpar sig såväl för rening av avloppsvatten och industrivatten som till framställning av dricksvatten. Filtren, som kan använda både filtersand och zeolit, har ett gravimetriskt flöde utan behov av pumpar och arbetar kontinuerligt med en rörlig sandbädd.

Filtermediat lyfts successivt uppåt, tvättas och släpps sedan tillbaka ned i sandbädden igen. Därmed deltar hela filterbäddens samtliga korn i filtreringsprocessen och man uppnår en högre kapacitet vid samma filterbäddsvolym. Avsaknaden av pumpar bevarar flockarna, som enkelt avskiljs. I tvätten gnuggas och spolas filtermediat rent för att avskilja svårare media, som t.ex. oljor, vilka hamnar i ett separat utflöde med tvättvattnet.

Andra fördelar den högre filtreringskapaciteten ger, är låg bygghöjd samt enklare installation och transport. Filtren byggs helt i rostfritt stål i vår egen fabrik i Dalarna i 8 olika storlekar för renvattenflöden 90-4300 m3/dygn och avloppsvattenflöden 60-2900 m3/dygn.

Applikationer för vattenrening med Toveko CX

Avloppsvatten från ytbehandlingsindustri
Kommunalt avloppsvatten
Kondensvatten från biobränsleeldade kraftvärmeverk
Kondensvatten från sopförbränningsanläggningar
Råvatten som innehåller järn eller mangan
Cirkulationsvatten i kyltorn
Flodvatten som matarvatten till industri eller kraftvärmeverk
Dagvatten från oljehamnar
Lakvatten från deponier

Mayafolkets sofistikerade vattenfiltrering

Stortorget i Tikal, Guatemala där världens första fynd av modern vattenfiltrering gjorts.
Stortorget i Tikal, Guatemala av Bjørn Christian Tørrissen – Own work by uploader, http://bjornfree.com/galleries.html, CC BY-SA 3.0

Mayafolkets avancerade vattenfiltrering överraskade nyligen de arkeologer som gräver ut den gamla Mayastaden Tikal i Guatemala. Man har funnit att mayafolket redan för 2300 år sedan hade ett mycket sofistikerat system för sin vattenfiltrering. Tekniken var tusentals år före sin tid och gjorde det möjligt att ha tillgång till rent vatten i tropikerna. Ett friskt vatten utan mikrober, patogener, kväveföroreningar och giftiga tungmetaller som t.ex. kvicksilver var avgörande för civilisationens överlevnadsförmåga. Efter filtrering transporterade man sedan vattnet vidare via ett system av akvedukter och kanaler.

I mayafolkets vattenreservoarer har man också funnit att vattnet de hade att tillgå tidvis hade rent giftiga nivåer av kvicksilver och cyanobakterier. Halterna var så höga att det högst troligt skulle göra befolkningen svårt sjuk. Samtidigt behövde de lagra mycket vatten inför de årliga månaderna med torka. Så de utvecklade en vattenfiltrering där de kombinerade kvartssand med zeolit som avlägsnade föroreningar och tungmetaller ur vattnet.

Konstruktion för vattenfiltrering med väggar av kalksten där vävar av bast omsluter filtermediet bestående av zeolit och kvartssand.
Väggar av kalksten där väv av bast omsluter filtermediet bestående av zeolit och kvartssand.

I västvärlden började man inte utveckla denna teknik för vattenrening förrän i mitten av 1900-talet. Mayafolket saknade både avancerade instrument och kunskap om bakterier, virus och jonbyten. Ändå klarade de att räkna ut att just det här speciella mineralet kunde säkerställa deras vattenförsörjning och överlevnad. De transporterade zeoliten 30 km från fyndigheten till Tikal så att de använde zeolit var knappast en lyckosam slump utan en förvärvad kompetens.

Mayafolket diggade heavy metal

Tikals vattenfiltrering fick bl.a. ta hand om cinnober vilket består till 86 % av kvicksilver som förgasas vid uppvärmning till att enbart det röda pigmentet kvarstår.
Cinnober består till 86 % av kvicksilver

Kvicksilverföroreningar var ett problem redan då. En orsak var att man gärna använde cinnober, alltså kvicksilversulfid som är ett rött färgämne. Man målade sig med detta under sina olika ceremonier. Tyvärr är cinnober också mycket giftigt då det består till 86 % av kvicksilver. Man framställde även pigmentet genom att värma upp cinnobermineralet till att kvicksilvret förångades. Troligen kondenserades den giftiga tungmetallen lite överallt. Därtill fanns det kvicksilverrester kvar i färgpigmentet som sedan kunde spridas vidare, särskilt ifall man tvättade av sig i vattenreservoarerna.

Fascineras också du av antikens tekniker? Läs då gärna artikeln om mayafolkets vattensystem på länken här (ca 2 minuter läsning).

Källa: University of Cincinnati, Ohio, oktober 2020