Markvärme Bostadsrättsförening

Conficomp energieffektiv markvärme

Smart och energieffektiv markvärme

Conficomp  är en världsunik lösning för att med markvärme förhindra ishalka och snöuppbyggnad på ytor svåra att vinterunderhålla. Exempel är trappor, ramper, utanför entréer och nödutgångar, ja överallt där marginalkostnaden för halkbekämpning blir stor och där man är rädd om infrastruktur och därför inte saltar.

Ordet Conficomp  är en sammansättning av CONductive FIber COMPosite, vilket också beskriver tekniken.

I Conficomp  har man lyckats kombinera FRT (Fiber Reinforced Polymer) med ett konduktivt fibermaterial. Detta material är mycket tunt, under millimetern och elektriskt ledande. På så vis kan man bygga upp tunna skivor som fungerar som halvledare och avger värme när elektricitet leds igenom.

Conficomps markvärme är uppbyggd av fyra olika lager med det konduktiva lagret närmast under ytan
Conficomps fyra lager – klicka för större bild!

Därefter gjuter man ihop ett lager av det konduktiva materialet med värmeisolering undertill och en lågspänd elkabel. Denna har kontakterats med en speciell metod. Dessutom förlägger man en temperatursensor dolt i ytan. Allt gjuts sedan in i fiberkomposit och kopplas till en termostat. Resultatet blir en helt tät, isolerad skiva som avger värme när det blir kallt på ytan.

Energieffektiv automatisk markvärme

Conficomp markvärme på träramp till entré vårdhem
Värmeskivor på träramp. Klicka för större bild!

Eftersom uppvärmningen av det tunna konduktiva materialet går på några få minuter, tillåts termostaten reagera i ett snävt intervall. Man kapar därför värmetopparna, sätter bottnarna närmare mot fryspunkten, och sparar upp till 70 % av energin jämfört med värmekablar. Detta gäller speciellt i de delar av Sverige där temperaturen pendlar runt 0 grader vintertid.

Att endast ett tunt lager vid ytan behöver värmas upp och det är välisolerat nedåt, bidrar förstås också till en lägre energiförbrukning. Jämför med t.ex. värmekablar som först behöver värma upp hela stenläggningar, lager med asfalt eller järnkonstruktioner innan värmen når upp till isen. Även på trä, som på rampen på bilden ovanför, kan det bli svårt med att få till en bra värmekabellösning.

Automatiken sörjer sedan för att anläggningen sköter sig själv helt utan underhåll, dygnet runt – året runt.

Otaliga möjligheter och visuella uttryck

Trappsteg med markvärme i konduktiv fiberkomposit
Värme i trappa –  Klicka för större bild!

Skivorna kan göras från 3 mm tjocka upp till decimetern, beroende på användningsområde. Man kan forma dem på olika sätt, och  böja runt dem. Så skapar man t.ex. en tunn trappstegsinsats inklusive trappnos som kan monteras i en befintlig trappa, som på bilden till höger.

Tjockare plattor kan även förstärkas för att bli körbara för tunga fordon. Ytan kan förses med olika visuella uttryck och efterlikna marksten, asfalt eller t.o.m. trä.

Conficomp träimitation med markvärme
Conficomp träimitation – Klicka!

Användningsområdena för Conficomp är nära på oändliga. Vad många uppskattar är att Conficomp garanterar halkfritt och tillgängligt till fastigheter för alla också vintertid. Detta helt utan att manuella insatser med “nödutryckningar” behöver göras. Dessutom till hela 70 % lägre energikostnad än andra solitära värmelösningar och ofta utan att man behöver gräva om hela markytor vid installationen.

Så för mindre ytor som utanför entréer och nödutgångar, i trappor och ramper där ofta elektricitet finns nära tillgängligt blir Conficomp en både elegant och kostnadseffektiv lösning som ofta kan kopplas in utan någon större anläggningskostnad. På bilden nedan har vi gjort exakta kopior av de tidigare start och sinusplattorna. Detta för att inte förändra det visuella uttrycket och för att utbytet skulle gå smidigt.

Conficomp sinusplattor med markvärme, Stadsparken Borås
Conficomp sinusplattor, Stadsparken Borås – Klicka för stor bild!

Ecoconcept och BPAB i samarbete om Conficomp

Ecoconcept gillar Conficomp och har fått förtroendet att marknadsföra och sälja denna markvärmelösning i nära samarbete med tillverkaren BPAB sedan 2016. Så kontakta oss på info@ecoconcept.se eller 0704-163377 om du är intresserad av att veta mer om Conficomp!

BPAB: www.bpabco.com (öppnas i ny flik)

Hållbar utveckling