Integritetspolicy

Varför ska jag läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur vi på Ecoconcept Scandinavia samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter kan vi samla in?

Ecoconcept Scandinavia samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som anges nedan. Informationen kan samlas in när du handlar hos oss eller kontaktar oss och ifall du då lämnar ut personuppgifter. Dessa uppgifter kan vara:

  • e-post
  • namn
  • adress
  • telefonnummer
  • identifikationsuppgifter, t.ex. kundnummer eller organisationsnummer
  • personnummer – i vissa fall
  • kontonummer – i vissa fall, t.ex. vid återbetalningar

Vidare kan Ecoconcept Scandinavia komma att samla in tekniska data om de enheter du använder för att få tillgång till våra kanaler, däribland IP-adress, typ av webbläsare och cookieinformation. Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier, det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Instagram, kan Ecoconcept Scandinavia komma att även ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Hur kommer ni använda mina personuppgifter ?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna hantera dina ärenden i vår kundtjänst. Vi kommer inte att samla in mer information än det vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Hur länge kommer vi spara dina personuppgifter ?

Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt eller lagstadgat för respektive syfte. Vi kommer att genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter när de inte längre behövs.

Information som vi använder för nyhetsbrevsutskick eller marknadsföring kommer att behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera från den.

Vilka delar ni mina personuppgifter med?

Dina personuppgifter hanteras av Ecoconcept Scandinavia. Dina personuppgifter lämnas till tredje part enbart om det behöver ske på grund av krav i lag eller för att vi ska kunna skydda våra, eller en tredje parts, rättigheter.

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Instagram, för att komma i kontakt med Ecoconcept Scandinavia, överförs information samt personuppgifter alltid till en tredje part, det vill säga det företag eller organisation som driver det sociala mediet. För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier, utan hellre direkt till oss.

Var förvarar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att hantera dina personuppgifter hos Ecoconcept Scandinavia, samt även inom EU/EES där vårt kundregisters dataservrar befinner sig. Om personuppgifter skulle komma att överföras till, eller behandlas i ett land utanför EU/EES, kommer Ecoconcept Scandinavia att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Vilka rättigheter har du?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får dock inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT-miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från det meddelande du har fått eller genom att kontakta oss via e-post till gdpr@ecoconcept.se.
Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen (GDPR).

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du har frågor om hur Ecoconcept Scandinavia hanterar dina personuppgifter, eller om du vill nyttja dina rättigheter, tveka inte att kontakta oss på gdpr@ecoconcept.se eller via brev till:

Ecoconcept Scandinavia
Nordtångsvägen 26
423 63 Torslanda

Märk brevet med ”GDPR” eller skriv ”GDPR” i rubriken på e-postmeddelandet.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy emellanåt när någonting förändrats och kommer då publicera den på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 10 november 2022.

Hur du kan kontakta oss?

Om du har några frågor angående denna policy, hur vi använder dina personuppgifter eller om dina rättigheter, så kan du kontakta oss på följande adress:

Ecoconcept Scandinavia
Nordtångsvägen 26
423 63 Torslanda
E-post: gdpr@ecoconcept.se

Hållbar utveckling