Gratis isbroddar förebygger fallolyckor eller onödig kostnad?

Isbroddar förebygger fallolyckor bland äldre vintertid
Foto: Claudio Bresciani/ TT

Fallolyckor är den vanligaste olyckstypen i Sverige. Enligt MSB:s rapport ”Samhällets kostnader för fallolyckor” (2010) kostar fallolyckorna 22 miljarder kronor per år. Ifall isbroddar förebygger fallolyckor, skulle det då kunna vara lönsamt att dela ut sådana gratis?

Statistiken över kostnaderna från MSB omfattar visserligen alla fallolyckor bland äldre, inte enbart p.g.a. is/snö. Andelen 65+ i befolkningen ökar stadigt medan incidensen för en fallolycka fortfarande ligger på 1 gång vart 3:e år. Det är samma som att var tredje äldre (65+) person faller en gång varje år (Källa: Healthworks 2000). Det motsvarar ett fall varje minut i Sverige. Därmed är samhällets kostnader för fallolyckor stadigt stigande.

Göteborg: ”Isbroddar förebygger fallolyckor”

Sedan 2013 har Göteborgs Stad erbjudit gratis utdelning av broddar till kommunens äldre befolkning (65+) i ett försök att reducera antalet fall och halkolyckor på is och snö.

Hösten 2020 erbjöd man således knappt 12 000 nyblivna 65-åringar ett brev med erbjudande om gratis broddar. 45 % av dessa nappade på erbjudandet. Kostnaden för kommunen är ungefär 500 000 kronor per tillfälle.

Under ett år – 2019 – ströks förmånen med fria isbroddar. Motivet från kommunstyrelseordföranden var att ”det inte hör till kommunens kärnverksamhet”. Man tog det beslutet trots att en studie av Robin Holmberg vid Karlstads Universitet, gjord 2017, nyligen hade publicerats. Den studien visade tydligt att antalet fall/halkincidenser på is/snö bland äldre invånare i Göteborgs kommun hade sjunkit med hela 36 procent efter kommunens åtgärd. Detta är högt med tanke på att det bara är ca 45 % som väljer att nappa på erbjudandet. 2020 återinförde man förmånen med fria broddar till Göteborgs 65-plussare.

Vem betalar?

Intressant i sådana här diskussioner är att kostnaderna och nyttoeffekterna påverkar olika budgetar. Det är likadant som för om man ska minska eller öka insatserna för halkbekämpning. Kommunen finansierar en åtgärd som minskar samhällskostnaderna för både kommuner, landsting och staten.

Individen betalar den största delen av kostnaderna för fallolyckor
Fördelning av kostnaderna för fallolyckor efter primär kostnadsbärare

Och det är ändå individerna som får betala den högsta kostnaden. Det är dessa som drabbas värst, både rent fysiskt i form av lidande, och ekonomiskt. Individernas andel är hela 45 %, vilket för hela Sverige blir ca 10 miljarder kronor per år. (Källa: ”Samhällets kostnader för fallolyckor” MSB – 2010).

Vad tycker du? Ifall isbroddar visat sig förebygga fallolyckor, ska då kommuner dela ut gratis isbroddar till äldre?