Gratis isbroddar förebygger fallolyckor eller onödig kostnad?

Isbroddar förebygger fallolyckor bland äldre vintertid
Foto: Claudio Bresciani/ TT

Fallolyckor är den vanligaste olyckstypen i Sverige. Enligt MSB:s rapport “Samhällets kostnader för fallolyckor” (2010) kostar fallolyckorna 22 miljarder kronor per år. Ifall isbroddar förebygger fallolyckor, skulle det då kunna vara lönsamt att då dela ut sådana gratis?

Statistiken över kostnaderna från MSB omfattar visserligen alla fallolyckor bland äldre, inte enbart p.g.a. is/snö. Andelen 65+ i befolkningen ökar stadigt medan incidensen för en fallolycka fortfarande ligger på 1 gång vart 3:e år. Det är samma som att var tredje äldre (65+) person faller varje år (Källa: Healthworks 2000). Detta motsvarar ett fall varje minut i Sverige. Därmed är även kostnaderna stadigt stigande.

Göteborg: “Isbroddar förebygger fallolyckor”

Sedan 2013 har Göteborgs Stad erbjudit gratis utdelning av broddar till kommunens äldre befolkning (65+), i ett försök att reducera antalet fall/halkolyckor på is/snö.

Hösten 2020 erbjöd man således knappt 12 000 nyblivna 65-åringar ett brev med erbjudande om gratis broddar. 45 % av dessa nappade på erbjudandet. Kostnaden för kommunen är ungefär 500 000 kronor per år.

Under ett år – 2019 – ströks förmånen med isbroddar. Motivet från kommunstyrelseordföranden var att “det inte hör till kommunens kärnverksamhet”. Man gjorde så fast en studie av Robin Holmberg vid Karlstads Universitet 2017 nyligen hade publicerats. Studien visade tydligt att antalet fall/halkincidenser på is/snö bland äldre invånare i Göteborgs kommun hade sjunkit med 36 procent efter kommunens åtgärd. Detta är mycket med tanke på att det bara är 45 % som väljer att nappa på erbjudandet. 2020 återinförde man förmånen igen.

Vem betalar?

Intressant i sådana här diskussioner är det handlar om olika budgetar, precis som ifall man ska minska eller öka insatser för halkbekämpning. Kommunen finansierar en åtgärd som minskar samhällskostnaderna för både kommuner, landsting och staten.

Individen betalar den största delen av kostnaderna för fallolyckor
Fördelning av kostnaderna för fallolyckor efter primär kostnadsbärare

De är ändå individerna som får betala den allra högsta kostnaden. Det är dessa som drabbas värst, både rent fysiskt och som får ta den ekonomiskt största kostnaden. Individernas andel är hela 45 %, vilket blir ca 10 miljarder kronor per år. (Källa: “Samhällets kostnader för fallolyckor” MSB – 2010).

Vad tycker du? Ifall isbroddar förebygger fallolyckor, ska då kommuner dela ut gratis isbroddar till äldre?