Kategoriarkiv: Poolrening

Mayafolkets sofistikerade vattenfiltrering

Stortorget i Tikal, Guatemala där världens första fynd av modern vattenfiltrering gjorts.
Stortorget i Tikal, Guatemala av Bjørn Christian Tørrissen – Own work by uploader, http://bjornfree.com/galleries.html, CC BY-SA 3.0

Mayafolkets avancerade vattenfiltrering överraskade nyligen de arkeologer som gräver ut den gamla Mayastaden Tikal i Guatemala. Man har funnit att mayafolket redan för 2300 år sedan hade ett mycket sofistikerat system för sin vattenfiltrering. Tekniken var tusentals år före sin tid och gjorde det möjligt att ha tillgång till rent vatten i tropikerna. Ett friskt vatten utan mikrober, patogener, kväveföroreningar och giftiga tungmetaller som t.ex. kvicksilver var avgörande för civilisationens överlevnadsförmåga. Efter filtrering transporterade man sedan vattnet vidare via ett system av akvedukter och kanaler.

I mayafolkets vattenreservoarer har man också funnit att vattnet de hade att tillgå tidvis hade rent giftiga nivåer av kvicksilver och cyanobakterier. Halterna var så höga att det högst troligt skulle göra befolkningen svårt sjuk. Samtidigt behövde de lagra mycket vatten inför de årliga månaderna med torka. Så de utvecklade en vattenfiltrering där de kombinerade kvartssand med zeolit som avlägsnade föroreningar och tungmetaller ur vattnet.

Konstruktion för vattenfiltrering med väggar av kalksten där vävar av bast omsluter filtermediet bestående av zeolit och kvartssand.
Väggar av kalksten där väv av bast omsluter filtermediet bestående av zeolit och kvartssand.

I västvärlden började man inte utveckla denna teknik för vattenrening förrän i mitten av 1900-talet. Mayafolket saknade både avancerade instrument och kunskap om bakterier, virus och jonbyten. Ändå klarade de att räkna ut att just det här speciella mineralet kunde säkerställa deras vattenförsörjning och överlevnad. De transporterade zeoliten 30 km från fyndigheten till Tikal så att de använde zeolit var knappast en lyckosam slump utan en förvärvad kompetens.

Mayafolket diggade heavy metal

Tikals vattenfiltrering fick bl.a. ta hand om cinnober vilket består till 86 % av kvicksilver som förgasas vid uppvärmning till att enbart det röda pigmentet kvarstår.
Cinnober består till 86 % av kvicksilver

Kvicksilverföroreningar var ett problem redan då. En orsak var att man gärna använde cinnober, alltså kvicksilversulfid som är ett rött färgämne. Man målade sig med detta under sina olika ceremonier. Tyvärr är cinnober också mycket giftigt då det består till 86 % av kvicksilver. Man framställde även pigmentet genom att värma upp cinnobermineralet till att kvicksilvret förångades. Troligen kondenserades den giftiga tungmetallen lite överallt. Därtill fanns det kvicksilverrester kvar i färgpigmentet som sedan kunde spridas vidare, särskilt ifall man tvättade av sig i vattenreservoarerna.

Fascineras också du av antikens tekniker? Läs då gärna artikeln om mayafolkets vattensystem på länken här (ca 2 minuter läsning).

Källa: University of Cincinnati, Ohio, oktober 2020