Kategoriarkiv: Halkbekämpning

Så här sprider du ZeoFriction ekologisk halkbekämpning

Spridning av ZeoFriction runt fastigheten

ZeoFriction halkbekämpning kan enkelt spridas för hand. Det väger hälften mot vad salt och grus gör och räcker dessutom mycket längre, så arbetet blir mindre tungt och går snabbare. Hos oss själva på EcoConcept använder vi samma centrifugalspridare som vi sommartid använder till gräsmattegödsel till att halksäkra parkeringsytor, gångbana och en hal backe utanför vårt kontor. Den rymmer ca 30 liter ZeoFriction. Därtill har vi en handspridare för altaner och mindre gångytor, och som alltid står redo i hallen under vintern med några liter ZeoFriction i. Handspridaren ger en jämn fördelning och sparar därför maximalt på materialet.

Batteridriven handspridare
Batteridrivna handspridaren Wolf-Garten WE-B kostar ca 350 kr och fungerar lika bra på sommaren till gödsel och gräsfrön. Finns även batterispridare från t.ex. Einhell och Ryobi.

Det fungerar förstås också bra att använda hink och spade eller handen till att snabbt sprida ZeoFriction i t.ex. en trappa som blivit hal. Materialet är helt oskadligt för hud, skor och kläder. Det är också onödigt att sprida ut extra mycket ”för säkerhets skull” eftersom ett tunt lager fungerar lika bra.

Ett husmorstips, för när det har frusit på riktigt snabbt efter ett töväder och sedan bildats blankis på t.ex. en trappa, är att hetta upp en kopp med ZeoFriction i mikrovågsugnen (ca 15 sekunder på full effekt för 2,5 dl). Det uppvärmda materialet fastnar då på blanka isytor och ger friktion direkt. Ett alternativ är att fukta ZeoFriction genom att spraya lite vatten med en blomspruta på det innan spridandet, så snabbar man på fastfrysningsprocessen.

Spridning av ZeoFriction på vägar och större ytor

Våra professionella kunder som arbetar med grönytor och fastigheter använder ofta en tallriksspridare monterad på en pickup, traktor, etc. De ställer ned åtgången per kvadratmeter till ett minimum för att utnyttja den goda ekonomi en mindre mängd material med hög friktion kan ge. De sparar samtidigt körtid och maskinnyttjandetimmar eftersom de kan halkbekämpa större ytor med den mängd material som ryms på varje lass med ZeoFriction.

Använder man spridarskopa kan man med fördel välja en grövre fraktion på 4-8 mm eller använda ett finare siktgaller som man lägger i skopan. Kan man dessutom köra lite fortare än man annars brukar, så räcker materialet längre. Eftersom friktionen blir så mycket högre kan man fördela materialet glesare. Därmed slipper man få en onödigt hög materialåtgång och kan maximera friktionsnyttan per krona.

Därför känns det fantastiskt roligt när vi får höra från våra användare av ZeoFriction att enbart det faktum att materialet väger ca hälften mot vad de alltid tidigare har kämpat med att för hand sprida ut, har lett till färre belastningsskador och till och med att en medarbetare kan börja jobba som vanligt igen, nu när det manuella arbetet med spridning blivit mindre slitsamt. Mindre materialåtgång som gör jobbet fortare med ett lättare halkbekämpningsmaterial var den medicin som behövdes.

ZeoFriction vid olika vinterväder

ZeoFriction på snö
ZeoFriction på bilden har blivit mörkblå. Det visar att den har aktiverats och ger grepp på både is och snö.

Så här använder du ZeoFriction ekologisk halkbekämpning vid olika snötyper

Torr snö, pudersnö

Skotta eller ploga först bort den lösa snön. Sprid därefter ett tunt lager med ZeoFriction.

Slask och snöblandat regn

Så fort det riskerar frysa på, sprid ut ZeoFriction för att halksäkra ytan. ZeoFrictions absorptionsförmåga kommer omgående att ta upp en del vatten och ge ett bra fäste på underlaget. Upprepade spridningar kan bli nödvändiga ifall ZeoFriction längre fram täcks över av tillkommande snö och regn som bildar flera lager av isskorpa. ZeoFriction är ett lättare material, så till skillnad från väggrus och sand som direkt sjunker till marken och blir overksamt vid minsta töväder, stannar zeoliten kvar längre uppe på isytan även efter att viss smältning börjat ske.

Tung, blöt snö

Skotta eller ploga först bort snön och sprid ut ett tunt lager med ZeoFriction. När nytt snöfall kommer och ca 5 cm snö lagt sig ovanpå materialet, skotta bort denna snö och komplettera med mer ZeoFriction ifall nödvändigt. Mycket av den ZeoFriction som tidigare spridits kan ha bevarats inbäddat i undre lager och komma att åter fungera som halkskydd när snö- och istäcket successivt sjunker ihop.

Lager med hård packad snö

ZeoFriction är perfekt på oskottade ytor där snö och is har lämnats kvar och frusit till eller packats hårt. Har man inte några omedelbara avsikter att ta bort detta helt, så sprid helt enkelt ut ZeoFriction ovanpå den hårdpackade snön och ytan är halksäkrad. Komplettera med nytt lager om nya snöfall ökar snödjupet.

Fakta om användningen av vägsalt

Fakta om vägsalt

 • I Sverige använder Trafikverket årligen ca 250 000 ton vägsalt på det statliga vägnätet. Därtill kommer minst lika mycket ytterligare som sprids av kommuner, fastighetsbolag och privatpersoner och som det saknas statistik över.
 • En anledning till att man saltar och inte sandar på t.ex. motorvägar är att vid snabbare trafik så förstör sanden lacken på fordonen.  Sandar gör man bara på mindre vägar enligt  Richard Hovemyr, trafikledare vid Trafikverket.
 • Vägsalt är bara effektivt för att smälta is och snö ned till ca  9 minusgrader. Om man först har saltat så att vägbanan är våt av vatten och saltlake och temperaturen sedan sjunker ytterligare, så kan det frysa till is. Då finns risken att det blir ännu halare.
 • Vägsalt innehåller utöver natriumklorid (NaCl = koksalt) gips (CaSO4) och natriumferrocyanid  (Na4Fe(CN)6 x 3H2O) för att saltet inte skall klumpa ihop sig.

  Plogbil med spridare för vägsalt
  Snöplog med saltspridare

Trafikverkets avvägningar vid vägsaltning

 • Av framkomlighets- och trafiksäkerhetsskäl används vägsalt (natriumklorid; NaCl) för halkbekämpning på svenska vägar vid temperaturer kring 0 °C.
 • Det statliga vägnätet är uppdelat i fem vinterstandardklasser Vägsalt enligt Trafikverket vars logotyp visas härutifrån krav på väglaget. Kraven anger typ av insats för snöröjning och halkbekämpning och tid tills insats ska vara genomförd. Vägnätet i klass 1-3 som tillsammans utgör 25 procent av det statliga vägnätet halkbekämpas kemiskt med saltlösning eller befuktat salt.
 • Vid frosthalka, främst på hösten och våren, sprids vägsalt även på vägar i klass 4 som annars företrädesvis sandas. Vägar i standardklass 5 som utgör drygt hälften av det statliga vägnätet sandas normalt. Även vägar som halkbekämpas mekaniskt genom sandning tillförs en viss mängd salt genom att salt blandas i sanden för att förhindra frysning.
 • Kloridjonen är lättrörlig i mark och grundvatten och förhöjda salthalter påträffas i vattentäkter längs de vägar som saltas. Trafikverket har arbetat för att minska saltmängden och idag sprids NaCl oftast som saltlösning istället för torrt eller befuktat salt.

Vägsalt är billigt men kräver frekvent återkommande arbetsinsatser. Ett helt saltfritt och ekologiskt alternativ, som både ger hög friktion och fungerar ända ned till – 50 °C, är ZeoFriction.

Bild på rådjur som lockats till vägen av vägsalt
Vägsalt drar till sig vilt som kan orsaka trafikolyckor. – Klicka för större bild!

Källor:

www.miljomal.se (ny flik)

www.bt.se (ny flik)

Parks and Resorts miljöcertifieras med Green Key

Gröna Lund
Gröna Lund

Parks and Resorts är nordens ledande nöjesparkskoncern bestående av Gröna Lund, Kolmården, Skara Sommarland och Furuvik. Man har sedan länge haft fokus på hållbarhet inom koncernen och sedan flera år använder man även hållbar halkbekämpning med ZeoFriction i sina parker.

Hösten 2018 inledde man arbetet med att miljöcertifiera koncernens alla boenden och möteslokaler. Man valde att satsa på Green Key som är den ledande internationella miljömärkningen för anläggningar i besöksnäringen.

Green KeyGreen Key gör bedömningar utifrån 13 olika områden inom hållbarhet. Det handlar om energianvändning, vattenförbrukning, förnybar el, källsortering och återvinning. Andra områden är inköp av miljömärkta rengöringsmedel och ekologiska livsmedel, socialt ansvarstagande och utbildning av personal.

Man ska även kunna visa att man jobbar med systematiska miljömål på både kortare och längre sikt. Ett annat krav är att man hela tiden förbättrar sig år efter år för att man ska få behålla sin certifiering. Efter omfattande dokumentation, intervjuer, besök på anläggningarna, stickkontroller och slutligen en granskning av en oberoende jury, kom beskedet att Parks and Resorts boenden och möteslokaler väl uppfyller alla kriterier och från och med nu kan titulera sig Green Key-certifierade.

”Att certifiera möteslokaler och boenden är bara ett första steg. Våra planer för framtiden är att jobba för att certifiera fler verksamhetsområden” säger Carin Broryd, hållbarhetschef på Parks and Resorts.

Vill du läsa mer om Parks & Resorts hållbarhetsarbete? Klicka på: Hållbarhetsredovisning för 2018 (öppnas i ny flik)

 

Våra uppvärmda markplattor uppmärksammas i dansk media

Våra uppvärmda markplattor som är både energieffektiva och automatiska har nu även uppmärksammats i den välmatade danska trädgårdsanläggartidskriften Grønt Miljø.

Grön Miljö Nr 4 2018 om Conficomp uppvärmda markplattor
Grønt Miljø Nr 4 2018

Klicka här för att läsa notisen i Grønt Miljø 2018 nr 04 (öppnas i ny flik)

...eller klicka här för att komma till nedladdningssidan för hela tidningsnumret.

”Grønt Miljø er et magasin om planlægning, anlæg og drift af have, park og landskab. I ti årlige numre skriver vi for fagfolk i privat eller offentlig virksomhed, fagets kunder, leverandører og uddannelsessøgende.”

Tidningen Utemiljö gör reportage om smart energisnål markvärme

Idag fick vi besök från Tidningen Utemiljö som kommer att göra ett reportage om vår smarta markvärme. Utemiljö vänder sig till de som yrkesmässigt arbetar med parker, trädgårdar, kyrkogårdar, golfanläggningar och andra grönområden och utemiljöer. Tidningen är också organ för STAF – Trädgårdsanläggarna i Sverige. Man skall ha ett temanummer om markbeläggning och ville ställa frågor och ta bilder inför ett reportage om vår markvärme.

Lena Fredriksson från Tidningen Utemiljö gör reportage om Conficomp markvärme som kan kombineras med olika ytmaterial. Bo Nordqvist demonstrerar.
Conficomp markvärme kan kombineras med olika ytmaterial. Bo Nordqvist visar Lena Fredriksson från Tidningen Utemiljö.

Särskilt användning i trappor och ramper är intressant, menade Lena Fredriksson. Anledningen är att dessa ytor vintertid kräver särskilt underhåll för manuell halkbekämpning för att uppfylla tillgänglighetskraven, vilket blir kostsamt. Så kan man helt automatiskt tillse att ishalka och snöhinder aldrig uppstår finns det mycket pengar att spara.

Till Tidningen Utemiljö

Till Trädgårdsanläggarna i Sverige