Kategoriarkiv: Halkbekämpning

Parks and Resorts miljöcertifieras med Green Key

Gröna Lund
Gröna Lund

Parks and Resorts är nordens ledande nöjesparkskoncern bestående av Gröna Lund, Kolmården, Skara Sommarland och Furuvik. Man har sedan länge haft fokus på hållbarhet inom koncernen och sedan flera år använder man även hållbar halkbekämpning med ZeoFriction i sina parker.

Hösten 2018 inledde man arbetet med att miljöcertifiera koncernens alla boenden och möteslokaler. Man valde att satsa på Green Key som är den ledande internationella miljömärkningen för anläggningar i besöksnäringen.

Green KeyGreen Key gör bedömningar utifrån 13 olika områden inom hållbarhet. Det handlar om energianvändning, vattenförbrukning, förnybar el, källsortering och återvinning. Andra områden är inköp av miljömärkta rengöringsmedel och ekologiska livsmedel, socialt ansvarstagande och utbildning av personal.

Man ska även kunna visa att man jobbar med systematiska miljömål på både kortare och längre sikt. Ett annat krav är att man hela tiden förbättrar sig år efter år för att man ska få behålla sin certifiering. Efter omfattande dokumentation, intervjuer, besök på anläggningarna, stickkontroller och slutligen en granskning av en oberoende jury, kom beskedet att Parks and Resorts boenden och möteslokaler väl uppfyller alla kriterier och från och med nu kan titulera sig Green Key-certifierade.

“Att certifiera möteslokaler och boenden är bara ett första steg. Våra planer för framtiden är att jobba för att certifiera fler verksamhetsområden” säger Carin Broryd, hållbarhetschef på Parks and Resorts.

Vill du läsa mer om Parks & Resorts hållbarhetsarbete? Klicka på: Hållbarhetsredovisning för 2018 (öppnas i ny flik)

 

Conficomp uppvärmda markplattor uppmärksammas i dansk media

Conficomp uppvärmda markplattor som är energieffektiva och automatiska har nu även uppmärksammats i den välmatade danska trädgårdsanläggartidskriften Grønt Miljø.

Grön Miljö Nr 4 2018 om Conficomp uppvärmda markplattor
Grønt Miljø Nr 4 2018

Klicka här för att läsa notisen i Grønt Miljø 2018 nr 04 (öppnas i ny flik)

...eller klicka här för att komma till nedladdningssidan för hela tidningsnumret.

“Grønt Miljø er et magasin om planlægning, anlæg og drift af have, park og landskab. I ti årlige numre skriver vi for fagfolk i privat eller offentlig virksomhed, fagets kunder, leverandører og uddannelsessøgende.”

Conficomp uppvärmda markplattor uppmärksammas i Tidningen Utemiljö

Tidningen Utemiljö uppmärksammar våra unika och energieffektiva Conficomp uppvärmda markplattor i sitt senaste nummer på temat markbeläggningar. Syftet är att erbjuda is- och snöfria gångstråk även på “svåra” ytor. Sådana är ramper, trappor och framför entréer där varmt möter kallt och kondens bildas som sedan fryser. Dessutom finns uppvärmda taktilstråk med sinus- och start/stopp-plattor för garanterad tillgänglighet även vintertid.

Traditionella värmekabellösningar behöver värma upp hela markbeläggningen underifrån. Jämfört med dem kan man med Conficomp uppvärmda markplattor spara upp till 70 % av energiförbrukningen. Detta beror på att endast någon millimeter av ytan behöver värmas upp, hög värmeisolering nedåt och snabb automatik med inbyggd yttemperatursensor.

Dessutom blir installationen enklare eftersom man inte behöver gräva ned sig, utan helt enkelt byter ut befintlig marksten mot lika tjocka nytillverkade i förstärkt fiberkomposit. Vi lämnar hela 10 års garanti på funktionen.

Klicka på bilderna nedan för att förstora artikeln.

Markvärmeplattorna vid Orangeriet hittar du här och bostadsrättsföreningens här (öppnar karta i ny flik).

 

Conficomp uppvärmda markplattor uppmärksammas i Tidningen Utemiljös temanummer om markbeläggningar. Sida 1.
Artikel i Tidningen Utemiljös temanummer om markbeläggningar. Sida 1.
Conficomp uppvärmda markplattor uppmärksammas i Tidningen Utemiljös temanummer om markbeläggningar. Sida 2
Artikel i Tidningen Utemiljös temanummer om markbeläggningar. Sida 2.

Tidningen Utemiljö gör reportage om Conficomp markvärme

Idag fick vi besök från Tidningen Utemiljö som kommer att göra ett reportage om Conficomp markvärme. Utemiljö vänder sig till de som yrkesmässigt arbetar med parker, trädgårdar, kyrkogårdar, golfanläggningar och andra grönområden och utemiljöer. Tidningen är också organ för STAF – Trädgårdsanläggarna i Sverige. Man skall ha ett temanummer om markbeläggning och ville ställa frågor och ta bilder inför ett reportage om Conficomp markvärme.

Lena Fredriksson från Tidningen Utemiljö gör reportage om Conficomp markvärme som kan kombineras med olika ytmaterial. Bo Nordqvist demonstrerar.
Conficomp markvärme kan kombineras med olika ytmaterial. Bo Nordqvist visar Lena Fredriksson från Tidningen Utemiljö.

Särskilt användning i trappor och ramper är intressant, menade Lena Fredriksson. Anledningen är att dessa ytor vintertid kräver särskilt underhåll för manuell halkbekämpning för att uppfylla tillgänglighetskraven, vilket blir kostsamt. Så kan man helt automatiskt tillse att ishalka och snöhinder aldrig uppstår finns det mycket pengar att spara.

Till Tidningen Utemiljö

Till Trädgårdsanläggarna i Sverige

Conficomp markvärme gör halkfritt och tillgängligt per automatik

BPAB - Bollebygds Plast AB
BPAB – Bollebygds Plast AB

Känner du till Conficomp? Idag hade vi möte med innovativa BPAB, vilket står för Bollebygds Plast AB. BPAB har lång erfarenhet av att tillverka komponenter av olika plastkompositmaterial. De metoder man använder är t.ex. manual lay-up och resin transfer molding (RTM). Vad som väckte vårt intresse, är att man har lyckats kombinera FRT (Fiber Reinforced Polymer) med ett konduktivt fibermaterial. Detta material är mycket tunt, under millimetern och alltså elektriskt ledande. På så vis bygger man upp tunna skivor som fungerar som halvledare och avger värme när elektricitet leds igenom.

Conficomp är uppbyggd av fyra olika lager med det konduktiva lagret närmast under ytan
Conficomps fyra lager – klicka för större bild!

BPAB kombinerar ett lager av det konduktiva materialet med en värmeisolering under och ansluter en lågspänd elkabel. Dessutom förlägger man en temperatursensor dolt i ytan. Allt gjuts sedan in i fiberkomposit och kopplas till en termostat. Resultatet blir en helt tät, isolerad skiva som avger värme när det blir kallt på ytan. Automatiken sörjer för att anläggningen sköter sig själv helt utan underhåll, dygnet runt – året runt. BPAB har döpt sin teknik för CONFICOMP, vilket uttydes CONductive FIber COMPosite.

Halkfritt – helt automatiskt!

Eftersom uppvärmningen av det tunna konduktiva materialet går på ett par minuter, tillåts termostaten reagera mellan snäva intervaller. Man kapar därför värmetopparna jämfört med värmekablar och kan spara upp till 70 % av energin. Detta gäller speciellt i de delar av Sverige där temperaturen ofta pendlar runt 0 grader vintertid. Att endast ett tunt lager vid ytan värms upp och att det är välisolerat nedåt, bidrar förstås också till den lägre energiförbrukningen. Jämför med t.ex. värmekablar som behöver värma upp hela stenläggningar, järnkonstruktioner eller tjocka lager med asfalt.

Skivorna kan göras från 3 mm tjocka upp till decimetern, beroende på användningsområde. Man kan forma dem på olika sätt, och t.ex. böja runt dem. Så skapar man t.ex. en tunn trappstegsinsats inklusive trappnos som kan monteras i en befintlig trappa.

Trappa utanför entré
Trappa –  Klicka för större bild

Plattorna kan även förstärkas för att bli körbara för tunga fordon och efterlikna marksten, asfalt eller t.o.m. trä.

Man tillverkar idag också uppvärmda taktila plattor och sinusplattor för att underlätta för synhandikappade vintertid.

Energieffektiv markvärme

Det finns oändligt många användningsområden för Conficomp . Vad vi gillar och som kompletterar Ecoconcepts verksamhet, är att Conficomp bidrar till halkfritt och ökad tillgänglighet till fastigheter för alla även vintertid. Dessutom till 50-70 % lägre energikostnad än andra solitära värmelösningar. Hetvattensystem kopplade till fjärrvärme som nyttjar spillvärme från industrier kan säkert också ge en låg energikostnad, men finns knappast tillgängligt överallt.

Ramp till entré vårdhem
Ramp – Klicka för större bild

Men för mindre ytor som utanför entréer, nödutgångar, i trappor och ramper där ofta elektricitet finns nära tillgängligt blir detta en elegant lösning som kan kopplas in utan större anläggningskostnad.

Ecoconcept och BPAB i samarbete om Conficomp

Vi har därför som enda externa organisation idag fått förtroende att marknadsföra och sälja Conficomp i nära samarbete med BPAB, Så kontakta oss på info@ecoconcept.se eller 0704-163377 om du är intresserad av att veta mer om Conficomp!

Läs mer: Conficomp markvärme (nytt fönster)

Fakta om användningen av vägsalt

Fakta om vägsalt

 • I Sverige använder Trafikverket årligen ca 250 000 ton vägsalt på det statliga vägnätet. Därtill kommer minst lika mycket ytterligare som sprids av kommuner, fastighetsbolag och privatpersoner och som det saknas statistik över.
 • En anledning till att man saltar och inte sandar på t.ex. motorvägar är att vid snabbare trafik så förstör sanden lacken på fordonen.  Sandar gör man bara på mindre vägar enligt  Richard Hovemyr, trafikledare vid Trafikverket.
 • Vägsalt är bara effektivt för att smälta is och snö ned till ca  9 minusgrader. Om man först har saltat så att vägbanan är våt av vatten och saltlake och temperaturen sedan sjunker ytterligare, så kan det frysa till is. Då finns risken att det blir ännu halare.
 • Vägsalt innehåller utöver natriumklorid (NaCl = koksalt) gips (CaSO4) och natriumferrocyanid  (Na4Fe(CN)6 x 3H2O) för att saltet inte skall klumpa ihop sig.
  Plogbil med spridare för vägsalt
  Snöplog med saltspridare

Trafikverkets avvägningar vid vägsaltning

 • Av framkomlighets- och trafiksäkerhetsskäl används vägsalt (natriumklorid; NaCl) för halkbekämpning på svenska vägar vid temperaturer kring 0 °C.
 • Det statliga vägnätet är uppdelat i fem vinterstandardklasser Vägsalt enligt Trafikverket vars logotyp visas härutifrån krav på väglaget. Kraven anger typ av insats för snöröjning och halkbekämpning och tid tills insats ska vara genomförd. Vägnätet i klass 1-3 som tillsammans utgör 25 procent av det statliga vägnätet halkbekämpas kemiskt med saltlösning eller befuktat salt.
 • Vid frosthalka, främst på hösten och våren, sprids vägsalt även på vägar i klass 4 som annars företrädesvis sandas. Vägar i standardklass 5 som utgör drygt hälften av det statliga vägnätet sandas normalt. Även vägar som halkbekämpas mekaniskt genom sandning tillförs en viss mängd salt genom att salt blandas i sanden för att förhindra frysning.
 • Kloridjonen är lättrörlig i mark och grundvatten och förhöjda salthalter påträffas i vattentäkter längs de vägar som saltas. Trafikverket har arbetat för att minska saltmängden och idag sprids NaCl oftast som saltlösning istället för torrt eller befuktat salt.

  Bild på rådjur som lockats till vägen av vägsalt
  Vägsalt drar till sig vilt som kan orsaka trafikolyckor. – Klicka för större bild!

Källor:

www.miljomal.se (ny flik)

www.bt.se (ny flik)