Zink i foder till smågrisar förbjuds inom fem år

Klart med förbud mot zink i foder till smågrisar

Sedan ett halvår tillbaka har användandet av medicinska halter zink  i foder till smågrisar debatterats flitigt inom EU. Nu står det klart att det blir ett förbud efter en övergångsperiod på upp till fem år.

sugga får zink i foder till smågrisar

Hög dos av zink i foder kan i vissa fall underlätta avvänjningsproblem hos smågrisar. Åtgärden betraktas som medicinsk och kräver därför recept från en veterinär. I Sverige uppskattas det att omkring 40 procent av grisarna avvänjs med hjälp av så kallat zinkfoder.

European Medicines Agency (EMA) har insisterat att ett förbud bör införas. EMA:s främsta motiv är att överflödig zink riskerar att hamna i jord och vattendrag via smågrisarnas gödsel. Detta kan i förlängningen innebära miljöfara.EU-kommissionens beslut att återkalla godkännanden för försäljning av zink gäller alla EU-länder. Det är därför avgörande att utvecklingen av zinkutfasning övervakas noggrant i andra EU-länder. Detta för att säkerställa en rättvis konkurrens inom hela EU. Man befarar nämligen att en övergång till alternativ till zink till smågrisar kommer att öka produktionskostnaderna.

Man vet idag att goda sociala förhållanden som får grisarna att känna sig trygga minskar besvären och därmed behovet av medicinskt zink. I samarbete med praktiserande veterinärer försöker man nu samla in erfarenheter från besättningar som lyckas producera grisar utan något medicinsk zink. Man hoppas att efter analys av dessa data kunna sprida goda idéer till bättre grisproduktion. Det gäller både olika foderblandningar och förhållandena i stallarna.

Det har till exempel tidigare kunnat påvisas en signifikant minskning av diarréincidens om man kan hålla nere kalciumnivåerna i fodret. Vi bara spekulerar, men kanske lider även del grisar av laktosintolerans precis som vi människor? En förhoppning vi har på Ecoconcept, är att efter förbudets införande så kommer det att bli mer lönsamt med tryggare, gladare grisar.

Läs mer: Seges svineproduktion (öppnas i ny flik)

Källa: Jordbruksaktuellt (öppnas i ny flik)