Från hot till möjlighet – miljömål i praktiken

Före dagens struktur av Sveriges miljömål med ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål, organiserade Naturvårdsverket arbetet för att nå miljöpolitikens mål utifrån tretton olika miljöhot.


Man kan se de sexton miljökvalitetsmålen som hot som skall bekämpas. Eller som problemområden för vilka staten skall ta fram riktlinjer och regelverk för företag och medborgare att följa för att uppnå dessa mål. Målsättningar är nödvändiga eftersom man måste kunna mäta och omprioritera under vägen. För att vi skall klara de utmaningar vi möter på vägen mot våra miljömål krävs det att alla aktörer samverkar. Det gäller både myndigheter, företag och medborgare och initiativ behöver tas från olika håll samtidigt.

Från hot till möjligheter

EcoConcept ser att det för företag och enskilda innovatörer finns ett helt knippe möjligheter upplagda, ett uppdukat smörgåsbord med produkter och tekniker inom var och ett av de sexton miljökvalitetsmålen. För varje miljömål kan utvecklingsinsatser göras och en marknad definieras. Samtidigt presenteras det löpande vägledning om i vilken riktning lagstiftarna agerar. Så att kontinuerligt bevaka hur arbetet mot målen utvecklas är viktigt också för näringslivet. Den som presenterar en intressant lösning på vägen mot målen har därför stora möjligheter. Det kan till exempel vara att söka och erhålla utvecklingsstöd lokalt eller nationellt. Man kan också nå ut med sin teknik till många fler användare och kunder eftersom Sverige är ett respekterat land inom miljöteknik som många bevakar.

Du finner information om delresultaten på väg mot miljökvalitetsmålen på sidan Miljömål.se.

EcoConcepts roll

Vi ser därför att EcoConcept tjänar två syften:
  1. Kommunikation av goda exempel som leder framåt mot att miljökvalitetsmålen uppnås. Här behöver vi hjälp från både företag och privatpersoner med att få in tips. Detta eftersom vi ännu inte har någon redaktion som kan skanna av och sovra bland alla nyheter inom miljöområdet. Så snälla, skriv till oss och kommentera gärna det vi tar upp här. Vi har inte ambitionen att det vi skriver skall vara det absolut bästa sättet att lösa ett problem men vill redovisa olika initiativ som görs. Initiativ och lösningar som leder framåt och kan inspirera andra till något liknande eller ännu bättre.
  2. Framhålla och tillhandahålla specifika produkter och tjänster som vi ser bidrar positivt till våra miljökvalitetsmål. Vi är medvetna om den svåra balansgången mellan trovärdighet och att själv omnämna och tillhandahålla produkter eller tjänster. Samtidigt är det inte märkligare än om grannen undrar om jag är nöjd med min nuvarande bil. Jag berättar då vad jag tycker men också att jag snart behöver köpa en annan modell för våra nuvarande behov. Och nästa dag frågar grannen mig om jag vill sälja den nuvarande bilen till henne. Så vi vill ändå försöka kombinera detta och till skillnad från den dolda reklam som finns i många bloggar kommer det här att framgå tydligt. Anledningen till att vi prövar detta, är dels för att det ofta kan vara svårt att finna nyutvecklade produkter från innovatörer i startfas. Det beror på att de ofta varken har distribution eller kan finansiera marknadsföring och nå ut själva. Dels är det för att också vi måste få intäkter för att kunna hålla igång sajten.

Vi är övertygade om att ovanstående går att förena om man är ärlig, omsorgsfull och uthållig. Om du som läser detta har en produkt eller tjänst som du tror skulle kunna få en välbehövlig vitamininjektion genom vår kompetens inom hållbar affärsutveckling, våra kanaler eller kontakter, hör av dig till oss på info@ecoconcept.se.