Vad är ett ekokoncept?

Vad är ett ekokoncept?

Vad är ett ekokoncept? Ordledet ”eko” kommer från ekologi. Ekologi är den vetenskap som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.

”Koncept” kan både betyda en övergripande och bärande idé och en lösning på ett givet problem. Så EcoConcepts verksamhetsidé är att utveckla och informera om hållbara och miljövänliga innovativa produkter och metoder som samspelar mot en långsiktigt hållbar miljö. Olika ekokoncept helt enkelt. Och för att lyckas med detta måste vi samspela med varandra. Fortsätt läsa Vad är ett ekokoncept?

Hållbar utveckling