ZeoAqua vattenrening

ZeoAqua – zeoliter som poolfiltermedia

ZeoAqua 20 kg. Klicka för större bild.

Vi är mycket glada över att kunna erbjuda den nordiska marknaden tillgång till ZeoAqua genom vårt samarbete med ZeoCem. Denna zeolit är skapad av naturen själv under jordens tillkomst för miljoner år sedan när lava från underjordiska vulkaner kom i kontakt med havsvatten och hydrerade aluminumsilikater bildades. Dessa har en för mineraler unik 3D-struktur bestående av ca 30 % håligheter och gångar så små att de kan sortera ut och fånga upp olika molekyler. Adsorptionsytan i 1 gram ZeoAqua blir därför så stor som 60 m² jämfört med vanlig filtersands 0,2 m².

ZeoAqua är därför ett högpotent alternativ till vanlig filtersand. Det klarar en högre belastning av badande och föroreningar och ger ett kristallklart och rent vatten. Det irriterar varken ögon, hud eller orsakar luftvägsinfektioner i inomhusmiljöer. ZeoAqua används därför som filtermaterial i allt från badtunnor och små trädgårdspooler till några av Europas största simanläggningar t.ex. UL Sports Arena i Limerick på Irland.

Inga justeringar behöver göras för filteranläggningen, det är bara att byta ut den gamla sanden mot ZeoAqua. Eftersom ZeoAqua väger mindre än sand behöver du bara ersätta det med ca 75 % av den rekommenderade vikten för sand eller filterglas. Samtidigt som du erhåller en effektivare rening minskar både energiförbrukning och slitage på pumpmotorn eftersom flödesmotståndet blir lägre än tidigare när vattnet inte enbart trycks mellan sandkorn utan även flödar fritt och filtreras genom själva zeoliterna.

Aktiv desinficering helt utan kemikalier

Monolit av zeolit. Klicka för större bild.

Vid förädlingen av detta naturligt porösa zeolitmineral hettar man upp det till över 600 grader. Det blir då sterilt och när det inkapslade saltvattnet kokar bort laddas mineralet med negativa joner från natriumet i havssaltet. Mineralet kan därefter dra till sig positiva katjoner som olika tungmetaller, arsenik och cesium, När detta sker kallas det för katjonbyte. De vanligaste föroreningarna i vattnet kommer dock från hud, hår och tarm från badande människor (samt från fåglar om poolen ligger utomhus). Vanligen försöker man bemästra detta med kemikalier i form av olika klorföreningar, t.ex. natriumhypoklorit, och som säljs under olika varumärkesnamn. När kloret kommer i kontakt med de kvävehaltiga föroreningarna bildas det olika kloridjoner t.ex. ammonium vilka i kontakt med luftens syre bildar kloraminer som dels löser sig i vattnet dels avgår till gas i luften (trikloraminer). Det är dessa gaser som ger den karakteristiska “klorlukten” som irriterar hud och ögon och som i värsta fall kan leda till astma och andra luftvägsbesvär. Med sin höga katjonbyteskapacitet drar ZeoAqua till sig dessa kloridjoner och förhindrar att skadliga kloraminer bildas. Dessutom fångar det upp och kapslar in de flesta tarm- och jordbakterier samt mikroparasiter som orsakar magsjuka och tarmsjukdomar så att vattnet blir säkert att bada i.

This photomicrograph of a stool smear specimen revealed the presence of numerous Cryptosporidium parvum parasitic organisms, as the cause of a patient’s cryptosporidiosis.
Cryptosporidium

Zeoliten fångar till och med upp oocyter (mikroskopiska  ägg) från parasiten Cryptosporidium vilka förblir helt opåverkade av klordesinfektion och därför lätt kan ta sig vidare till nya värdar som badar i bassängen. I sina nya värdar kläcks de så småningom och ger svår magsjukdom som ofta behöver behandlas på sjukhus. Ett exempel på hur smittsamt Cryptosporidium är kommer från Breviksbadet på Lidingö år 2002 när över 1 000 badande insjuknade i svåra diarréer som även krävde sjukhusvård efter att avföring hamnat i bassängvattnet. Det var även Cryptosporidium som orsakade utbrotten i Östersund 2010 där 30 000 personer insjuknade och i Skellefteå 2011 där över 20 000 personer blev sjuka. I båda dessa utbrott hade parasiten lyckats passera rakt igenom det kommunala reningsverkets samtliga steg ut i dricksvattnet. Det högsta antalet Cryptosporidium som då uppmättes i utgående dricksvatten var ändå färre än fem stycken mikroskopiska parasiter per 1 000 liter vatten, vilket säger en hel del om hur effektivt den förorsakar sjukdom hos människor.

Kristallklart vatten – enklare och billigare

Med sin trefaldiga filtrering (makro, nano och katjonbyte) erbjuder ZeoAqua en effektiv partikelrening ned till 2 mikron och ett kristallklart vatten med en enda ekologisk produkt. ZeoAqua sänker även vattenförbrukning, energiförbrukning och arbetsinsats genom att backspolningsbehovet reduceras till hälften. Förbrukning av poolkemikalier som klor, flockmedel, och pH-stabilisatorer minskar också avsevärt, vilket sparar pengar på sikt.

ZeoAqua uppfyller branschens krav enligt DIN EN16070: 2014-06 för filtrering av vatten.

Jämförelse med vanlig filtersand

Nedanstående 3-minuters film visar hur mycket effektivare ZeoAqua är på att rena förorenat vatten än filtersand. I demonstrationen har man färgat vattnet med metylenblått som ZeoAqua mycket snabbt binder upp.

Pris och frakt

Vi levererar ZeoAqua med mellan 3-5 dagars leveranstid och i två fraktioner:

  1. Den vanligaste fraktionen: 0,7-1,2 mm
  2. Den grövre fraktionen 1,2-2,5 mm för t.ex. 2-stegsfilter

Skriv vid beställningen vilken fraktion som önskas. OBS! Om ingen fraktion anges kommer 0,7-1,2 mm att sändas.

  • Pris för 20 kg: SEK 299,00  inkl. moms,  frakt tillkommer. Det ligger 40 säckar/pall.
  • Pris för 1 ton BigBag: SEK 11 590,00  inkl. moms,  frakt tillkommer.

 Vad är zeoliter?

UL Sports Arena, Limerick, Irland:

National 50m Pool from ul arena on Vimeo.

 

Hållbar utveckling