Conficomp markvärme gör halkfritt och tillgängligt per automatik

BPAB - Bollebygds Plast AB
BPAB – Bollebygds Plast AB

Känner du till Conficomp? Idag hade vi möte med innovativa BPAB, vilket står för Bollebygds Plast AB. BPAB har lång erfarenhet av att tillverka komponenter av olika plastkompositmaterial. Metoder som används är t.ex. manual lay-up och resin transfer molding (RTM). Vad som väckte vårt intresse, är att man har lyckats kombinera FRT (Fiber Reinforced Polymer) med ett konduktivt fibermaterial. Detta material är mycket tunt, under millimetern och alltså elektriskt ledande. På så vis kan man bygga upp tunna skivor som fungerar som halvledare och avger värme när elektricitet leds igenom.

Conficomp är uppbyggd av fyra olika lager med det konduktiva lagret närmast under ytan
Conficomps fyra lager – klicka för större bild!

BPAB kombinerar ett lager av det konduktiva materialet med en värmeisolering under och ansluter en lågspänd elkabel. Dessutom förlägger man en temperatursensor dolt i ytan. Allt gjuts sedan in i fiberkomposit och kopplas till en termostat. Resultatet blir en helt tät, isolerad skiva som avger värme när det blir kallt på ytan. Automatiken sörjer för att anläggningen sköter sig själv helt utan underhåll, dygnet runt – året runt. BPAB har döpt sin teknik för CONFICOMP, vilket uttydes CONductive FIber COMPosite.

Halkfritt – helt automatiskt!

Eftersom uppvärmningen av det tunna konduktiva materialet går på ett par minuter, tillåts termostaten reagera mellan snäva intervaller. Man kapar därför värmetopparna jämfört med värmekablar och kan spara upp till 70 % av energin. Detta gäller speciellt i de delar av Sverige där temperaturen ofta pendlar runt 0 grader vintertid. Att endast ett tunt lager vid ytan värms upp och att det är välisolerat nedåt, bidrar förstås också till den lägre energiförbrukningen. Jämför med t.ex. värmekablar som behöver värma upp hela stenläggningar, järnkonstruktioner eller tjocka lager med asfalt.

Skivorna kan göras från 3 mm tjocka upp till decimetern, beroende på användningsområde. Man kan forma dem på olika sätt, och t.ex. böja runt dem. Så skapar man t.ex. en tunn trappstegsinsats inklusive trappnos som kan monteras i en befintlig trappa.

Trappa utanför entré
Trappa –  Klicka för större bild

Plattorna kan även förstärkas för att bli körbara för tunga fordon och efterlikna marksten, asfalt eller t.o.m. trä.

Man tillverkar idag också uppvärmda taktila plattor och sinusplattor för att underlätta för synhandikappade vintertid.

Energieffektiv markvärme

Användningsområdena för Conficomp är förstås oändliga. Vad vi gillar som kompletterar Ecoconcepts verksamhet, är att Conficomp bidrar till halkfritt och ökad tillgänglighet till fastigheter för alla även vintertid. Dessutom till 50-70 % lägre energikostnad än andra solitära värmelösningar. Hetvattensystem kopplade till fjärrvärme som nyttjar spillvärme från industrier kan säkert också ge en låg energikostnad, men finns knappast tillgängligt överallt.

Ramp till entré vårdhem
Ramp – Klicka för större bild

Men för mindre ytor som utanför entréer, nödutgångar, i trappor och ramper där ofta elektricitet finns nära tillgängligt blir detta en elegant lösning som kan kopplas in utan större anläggningskostnad.

Ecoconcept och BPAB i samarbete om Conficomp

Vi har därför som enda externa organisation idag fått förtroende att marknadsföra och sälja Conficomp i nära samarbete med BPAB, Så kontakta oss på info@ecoconcept.se eller 0704-163377 om du är intresserad av att veta mer om Conficomp!

Läs mer: Conficomp markvärme (nytt fönster)