Gratis isbroddar förebygger fallolyckor eller onödig kostnad?

Isbroddar förebygger fallolyckor bland äldre vintertid
Foto: Claudio Bresciani/ TT

Fallolyckor är den vanligaste olyckstypen i Sverige. Enligt MSB:s rapport “Samhällets kostnader för fallolyckor” (2010) kostar fallolyckorna 22 miljarder kronor per år. Ifall isbroddar förebygger fallolyckor, skulle det då kunna vara lönsamt att då dela ut sådana gratis?

Statistiken över kostnaderna från MSB omfattar visserligen alla fallolyckor bland äldre, inte enbart p.g.a. is/snö. Andelen 65+ i befolkningen ökar stadigt medan incidensen för en fallolycka fortfarande ligger på 1 gång vart 3:e år. Det är samma som att var tredje äldre (65+) person faller varje år (Källa: Healthworks 2000). Detta motsvarar ett fall varje minut i Sverige. Därmed är även kostnaderna stadigt stigande.

Göteborg: “Isbroddar förebygger fallolyckor”

Sedan 2013 har Göteborgs Stad erbjudit gratis utdelning av broddar till kommunens äldre befolkning (65+), i ett försök att reducera antalet fall/halkolyckor på is/snö.

Hösten 2020 erbjöd man således knappt 12 000 nyblivna 65-åringar ett brev med erbjudande om gratis broddar. 45 % av dessa nappade på erbjudandet. Kostnaden för kommunen är ungefär 500 000 kronor per år.

Under ett år – 2019 – ströks förmånen med isbroddar. Motivet från kommunstyrelseordföranden var att “det inte hör till kommunens kärnverksamhet”. Man gjorde så fast en studie av Robin Holmberg vid Karlstads Universitet 2017 nyligen hade publicerats. Studien visade tydligt att antalet fall/halkincidenser på is/snö bland äldre invånare i Göteborgs kommun hade sjunkit med 36 procent efter kommunens åtgärd. Detta är mycket med tanke på att det bara är 45 % som väljer att nappa på erbjudandet. 2020 återinförde man förmånen igen.

Vem betalar?

Intressant i sådana här diskussioner är det handlar om olika budgetar, precis som ifall man ska minska eller öka insatser för halkbekämpning. Kommunen finansierar en åtgärd som minskar samhällskostnaderna för både kommuner, landsting och staten.

Individen betalar den största delen av kostnaderna för fallolyckor
Fördelning av kostnaderna för fallolyckor efter primär kostnadsbärare

De är ändå individerna som får betala den allra högsta kostnaden. Det är dessa som drabbas värst, både rent fysiskt och som får ta den ekonomiskt största kostnaden. Individernas andel är hela 45 %, vilket blir ca 10 miljarder kronor per år. (Källa: “Samhällets kostnader för fallolyckor” MSB – 2010).

Vad tycker du? Ifall isbroddar förebygger fallolyckor, ska då kommuner dela ut gratis isbroddar till äldre?

Mayafolkets sofistikerade vattenfiltrering

Stortorget i Tikal, Guatemala där världens första fynd av modern vattenfiltrering gjorts.
Stortorget i Tikal, Guatemala av Bjørn Christian Tørrissen – Own work by uploader, http://bjornfree.com/galleries.html, CC BY-SA 3.0

Mayafolkets avancerade vattenfiltrering överraskade nyligen de arkeologer som gräver ut den gamla Mayastaden Tikal i Guatemala. Man har funnit att mayafolket redan för 2300 år sedan hade ett mycket sofistikerat system för sin vattenfiltrering. Tekniken var tusentals år före sin tid och gjorde det möjligt att ha tillgång till rent vatten i tropikerna. Ett friskt vatten utan mikrober, patogener, kväveföroreningar och giftiga tungmetaller som t.ex. kvicksilver var avgörande för civilisationens överlevnadsförmåga. Efter filtrering transporterade man sedan vattnet vidare via ett system av akvedukter och kanaler.

I mayafolkets vattenreservoarer har man också funnit att vattnet de hade att tillgå tidvis hade rent giftiga nivåer av kvicksilver och cyanobakterier. Halterna var så höga att det högst troligt skulle göra befolkningen svårt sjuk. Samtidigt behövde de lagra mycket vatten inför de årliga månaderna med torka. Så de utvecklade en vattenfiltrering där de kombinerade kvartssand med zeolit som avlägsnade föroreningar och tungmetaller ur vattnet.

Konstruktion för vattenfiltrering med väggar av kalksten där vävar av bast omsluter filtermediet bestående av zeolit och kvartssand.
Väggar av kalksten där väv av bast omsluter filtermediet bestående av zeolit och kvartssand.

I västvärlden började man inte utveckla denna teknik för vattenrening förrän i mitten av 1900-talet. Mayafolket saknade både avancerade instrument och kunskap om bakterier, virus och jonbyten. Ändå klarade de att räkna ut att just det här speciella mineralet kunde säkerställa deras vattenförsörjning och överlevnad. De transporterade zeoliten 30 km från fyndigheten till Tikal så att de använde zeolit var knappast en lyckosam slump utan en förvärvad kompetens.

Mayafolket diggade heavy metal

Tikals vattenfiltrering fick bl.a. ta hand om cinnober vilket består till 86 % av kvicksilver som förgasas vid uppvärmning till att enbart det röda pigmentet kvarstår.
Cinnober består till 86 % av kvicksilver

Kvicksilverföroreningar var ett problem redan då. En orsak var att man gärna använde cinnober, alltså kvicksilversulfid som är ett rött färgämne. Man målade sig med detta under sina olika ceremonier. Tyvärr är cinnober också mycket giftigt då det består till 86 % av kvicksilver. Man framställde även pigmentet genom att värma upp cinnobermineralet till att kvicksilvret förångades. Troligen kondenserades den giftiga tungmetallen lite överallt. Därtill fanns det kvicksilverrester kvar i färgpigmentet som sedan kunde spridas vidare, särskilt ifall man tvättade av sig i vattenreservoarerna.

Fascineras också du av antikens tekniker? Läs då gärna artikeln om mayafolkets vattensystem på länken här (ca 2 minuter läsning).

Källa: University of Cincinnati, Ohio, oktober 2020

EcoConcept granted part of the Cleantech Impact Accelerator Program

Cleantech Impact Accelerator

We are very proud to announce that EcoConcept has officially been granted to be part of the Cleantech Impact Accelerator Program (CIA). The program is starting this month of October 2020.

We are looking forward to these new possibilities to reach out with our environmentally friendly solutions and find new co-operations – both with larger stakeholders and other entrepreneurs within the cleantech area in Denmark and Sweden.

Within the Cleantech Impact Accelerator EcoConcept will look forward to receiving:

 1. Access to strategic developments of greener cities and how to engage in partnerships with relevant stakeholders for new business opportunities.
 2. Possibilities to receive technological validation of our solutions by experts.
 3. Tailor-made training programs.
 4. Networking possibilities.
 5. Practicing of our pitch-deck for potential clients and/or investors.
 6. Access to potential funding and investments.

#cleantech #greencities #ecoconcept

EcoConcept ställer ut på Park og Anleggsmessen

EcoConcept ställer ut på Park og Anleggsmessen som är den ledande mötesplatsen i Norge för alla som jobbar inom park- och anläggningsbranschen.
Park og Anleggsmessen är den ledande mötesplatsen i Norge för alla som jobbar inom park- och anläggningsbranschen.

EcoConcept ställer ut på Park og Anleggsmessen på Norges Varemesse i Lillestrøm 6 – 7 november. Fri Entré!

Välkomna till vår samarbetspartner Naturgårdens monter C01-15 för att känna på och få veta mer om ekologisk halkbekämpning med ZeoFriction samt ZeoGarden jordförbättring. Du får även se Conficomp markvärme med automatik och som drar upp till 70 % mindre energi än t.ex. värmekablar.

Park og Anleggsmessen är den ledande mötesplatsen i Norge för alla som jobbar inom park- och anläggningsbranschen.

Parks and Resorts miljöcertifieras med Green Key

Gröna Lund
Gröna Lund

Parks and Resorts är nordens ledande nöjesparkskoncern bestående av Gröna Lund, Kolmården, Skara Sommarland och Furuvik. Man har sedan länge haft fokus på hållbarhet inom koncernen och sedan flera år använder man även hållbar halkbekämpning med ZeoFriction i sina parker.

Hösten 2018 inledde man arbetet med att miljöcertifiera koncernens alla boenden och möteslokaler. Man valde att satsa på Green Key som är den ledande internationella miljömärkningen för anläggningar i besöksnäringen.

Green KeyGreen Key gör bedömningar utifrån 13 olika områden inom hållbarhet. Det handlar om energianvändning, vattenförbrukning, förnybar el, källsortering och återvinning. Andra områden är inköp av miljömärkta rengöringsmedel och ekologiska livsmedel, socialt ansvarstagande och utbildning av personal.

Man ska även kunna visa att man jobbar med systematiska miljömål på både kortare och längre sikt. Ett annat krav är att man hela tiden förbättrar sig år efter år för att man ska få behålla sin certifiering. Efter omfattande dokumentation, intervjuer, besök på anläggningarna, stickkontroller och slutligen en granskning av en oberoende jury, kom beskedet att Parks and Resorts boenden och möteslokaler väl uppfyller alla kriterier och från och med nu kan titulera sig Green Key-certifierade.

“Att certifiera möteslokaler och boenden är bara ett första steg. Våra planer för framtiden är att jobba för att certifiera fler verksamhetsområden” säger Carin Broryd, hållbarhetschef på Parks and Resorts.

Vill du läsa mer om Parks & Resorts hållbarhetsarbete? Klicka på: Hållbarhetsredovisning för 2018 (öppnas i ny flik)

 

Viktigt att tvätta händerna vid kosläpp

God handhygien skyddar besökarnaKo

I stora delar av landet är det nu dags att släppa ut korna på bete. God handhygien som att kunna tvätta händerna vid kosläpp, skyddar den som klappar kor och kalvar mot smittsamma sjukdomar.

Jordbruksverket uppmärksammar nu att det är dags för kosläpp på många håll i landet. Folkhälsomyndigheten vill påminna om att det är viktigt att tvätta händerna efter kontakt med djuren. Det minskar risken för besvärliga infektioner som kan orsakas av parasiten cryptosporidium, men också av tarmbakterier som campylobacter och ehec.

Det är särskilt viktigt att tvätta händerna vid kosläpp med både tvål och vatten och sedan torka dem ordentligt innan man äter eller hanterar livsmedel. Hjälp småbarn med handtvätten och se till att barnen inte stoppar in en smutsig napp eller fingrar i munnen. Jordbruksverket har mer information om vad som är bra att ha i åtanke när man besöker gårdar med djur.

Tänk på följande som besökare vid kosläpp

 • Ta del av den hygieninformation som finns tillgänglig vid besöket.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten före och efter kontakt med djuren eller deras närmiljö.
 • Hjälp barnen att tvätta händerna och håll uppsikt över barn och andra personer som kan ha svårt att ta till sig hygienråd.
 • Försök att undvika att äta i djurens närmiljö och tvätta alltid händerna innan förtäring.
 • Drick bara mjölk om den är pastöriserad.

Från 2013 finns det krav på att det ska finnas möjlighet att tvätta händerna på exempelvis lantbruk som tar emot besöksgrupper, ridskolor, 4H-gårdar samt andra verksamheter som erbjuder direkt kontakt med djur.

Källa: Folkhälsomyndigheten (öppnas i ny flik)

Risk för vattenbrist 2019

Grundvattennivåer 2019-04-01

Under årets första kvartal har nederbörden i hela landet varit över genomsnittligt. Detta har för stora delar av landet inte varit tillräckligt för att återställa låga grundvattennivåer. Snö finns i nordvästra Svealand och nästan hela Norrland. Snöns vatteninnehåll är mindre än genomsnittligt i de flesta delar av det snötäckta området. Flödena är mestadels högre än eller ungefär genomsnittliga i hela landet. Vattenståndet i Vättern är under det genomsnittliga för årstiden medan vattenstånden i Storsjön, Siljan och Vänern är genomsnittliga för årstiden. I Mälaren och Hjälmaren är vattenstånden över de genomsnittliga.

Risk för vattenbristGrundvattennivåer mycket under det normala

I de små grundvattenmagasinen har en återhämtning skett. De små magasinens grundvattennivåer är nära eller över de normala för årstiden i hela landet. I de stora grundvatten-magasinen är nivåerna däremot under eller mycket under de normala i större delen av landet. Den nederbörd som kommit under vintern är inte tillräcklig för att de stora magasinens nivåer ska återgå till det normala. För de västliga och östliga delarna av Götaland samt nordöstra Norrland är grundvatten-nivåerna däremot nära de normala i de stora grundvattenmagasinen.

De orange markerade områdena på kartan ovan visar de delar av Sverige där grundvattennivåerna i stora magasin nu är mycket under det normala. Dessa sammanfaller med de områden där nederbördsavvikelsen nedåt under 2018 var störst jämfört med ett normalår. Bor man i de markerade områdena kan det vara en god idé att ta till vara på regn- och smältvatten för sommarens bevattningsbehov ifall man har möjlighet.

vattenbrist i stora magasin 2019_03
Klicka för att förstora bilden

 

Endast i Västergötland, östra Småland, Blekinge, västligaste Norrbotten och på Öland ligger grundvattennivåerna i stora magasin nära normala nivåer. I övriga landet ligger nivåerna under de normala.

Källor: SMHI, SGU (öppnas i nya flikar)

 

Bevattningsförbud över hela Gotland

bevattningsförbud
Bevattningsförbud råder på hela Gotland från 1 april.

Från och med måndagen den 1 april införs bevattningsförbud över hela ön. Detta gäller för abonnenter som är kopplade till Region Gotlands vattenledningsnät. Man uppmanar även alla som har enskilda vattentäkter till att spara på vattnet.

Vattenbrist förväntas under 2019

De stora vattenmagasinen på Gotland har ännu inte återhämtat sig efter fjolåret. Nivån i dessa magasin är fortfarande mycket under det normala. Vattennivån i Tingstäde träsk är just nu dessutom lägre jämfört med samma tid ett normalt år.

I fjol var nederbörden på Gotland också under det normala. Man uppmätte i till exempel Visby under 2018 endast 431 mm nederbörd. Detta är mycket under det normala som är cirka 600 mm.

Detta gäller från 1 april 2019

Region Gotland bedömer med ovanstående som underlag att ett bevattningsförbud behövs för hela Gotland från den 1 april.

Förbudet gäller:

 • Bevattning med spridare eller slang (ej heller droppbevattning). Givetvis får du vattna med vanlig vattenkanna.
 • Biltvätt med slang.
 • Spa/pool/bassänger får inte fyllas på med kommunalt dricksvatten.

Källa: Region Gotland (öppnas i ny flik)

Lokaltidningen Vellinge uppmärksammar ZeoFriction

 

Vulkaniskt material halkans nya fiende: “Roligt ligga i framkant”

Vägförening ville hitta ett miljövänligt alternativ

HÖLLVIKEN. Vägförening nr 1 i Höllviken tröttnade på problemen som följer med salt som halkbekämpning och hittade ett alternativ – det vulkaniska materialet zeolit.
Av Åsa Meierkord
 

När vintern kommer till Skåne och Höllviken är halkan alltid ett stort ämne och bekymmer bland de många vägföreningarna i kommunen. Höllvikens Vägförening nr 1 som förvaltar cirka sex kilometer väg – huvudgatorna Boltensternsvägen, Höllviksstrandsvägen och Steffensvägen samt tillhörande sidovägar, är inget undantag.

– Varje dag cyklar ett stort antal barn till skolan och här passerar även barn från ett stort antal andra område. Vägföreningen vill hålla en säker skolväg men även gående som promenerar eller rastar sina hundar skall känna säkra vid promenader inom vårt område, säger Ulf Nebel, vägfogde i föreningen.

ULF NEBEL har studerat hur man skulle kunna göra vinterväghållningen miljövänlig i många omgångar.

– Tidigare har vi lagt ut en stenkross men det måste delvis blandas med salt för att materialet skall kunna spridas. Hundar och andra husdjur får skador av frätande salt, säger Ulf Nebel.

Han fick upp intresset för materialet zeolit efter att ha varit i kontakt med det på golfklubben.

– Det är ett vulkaniskt material, helt naturligt, miljövänligt och nedbrytbart. Om zeoliten hamnar på skor, tassar eller kläder behöver man inte känna sig orolig, säger han.

NÄR HALKAN nyligen slog till lade föreningen ut zeoliten för första gången och hittills ser det ut att fungera bra.

– Zeoliten är något dyrare men vi tycker att vinsterna för miljön är betydligt större. Många kommuner vill förbjuda spridning av salt som halkbekämpning och i Kiruna är det redan totalstopp, det är roligt att vi kan ligga i framkant, säger Ulf Nebel.

ZEOLIT

Zeolit är inget smältmedel utan en mineral som absorberar den tunna vattenfilm som finns på ytan av is och snö och fastnar. Resultatet blir en sandpapperseffekt på asfalt, sten och trä.

Zeoliten var det enda halkbekämpningsmedlet som var miljögodkänt under vinterspelen i Vancouver 2010 och används sedan 2005 runt om i Kanada.

Källa: Lokaltidningen Vellinge (öppnas i ny flik)

Halkbekämpning med ZeoFriction i tidningen Utemiljös vinternummer!

Risk för halka och du vill undvika salter som skadar infrastruktur, djur och natur? Repar väggrus och sand er marksten, natursten och golven inomhus? Orsakar väggrusets stenar stopp i rulltrappor och automatiska dörrar? Det finns som tur är ett både effektivare och skonsammare sätt att hålla halkfritt: Halkbekämpning med ZeoFriction.

Miljösmart halkbekämpning med ZeoFriction, d.v.s. högeffektiva, ekologiska zeoliter, som varken innehåller salt eller repar känsliga material, uppmärksammas nu i Tidningen Utemiljös temanummer om vintern. Klicka på artikeln nedan och läs om hur man håller halkfritt på grönt vis på Gröna Lund och Kolmården. Kontakta oss gärna på info@ecoconcept.se eller 0704-163377 om du önskar mer information om skonsamma sätt att bekämpa ishalka.

Halkfritt med skonsamma naturliga zeoliter i Tidningen Utemiljö
Halkfritt med skonsamma naturliga zeoliter i Tidningen Utemiljö

Hållbar utveckling